Dualar

Gideni Geri Getirmek İçin Dua

Gideni geri getirme ile ilgili dualar konusunda sizlere yardımcı olacak yazımızı inceleyin..

Dua, sadece sorunlarla karşılaştığımızda değil, bollukta, darlıkta, sıkıntıda ve rahatlıkta her zaman edilmelidir. Eğer istediklerimizin bir kısmını elde edememişsek onları almaya hak kazanamamış olabiliriz. Yeri ve zamanı henüz uygun olmamıştır. Buna böyle inanmalıyız. Her istediğimizin anında olması hepimizin hoşuna gider. Ancak bazı istediklerimizin hemen oluvermesi belki de bizim için hayırlı olmayabilir. Yaratıcımız bize er ya da geç istediğimizi verecektir. Ancak bizim için en hayırlı olan bir zaman da ve mekan da… Dua başlı başına bir ibadet olduğuna göre, sadece insana has bir olgu değildir. Bu yönüyle kainattaki bütün mahlukat onunla ilgilidir. Toprağın bağrına atılan bir tohum, çatlama, başını topraktan çıkarmak ve güneşe doğru filizlenmek için dua eder.

Ama biz onun dilini anlamayız. Yumurtaları üzerinde yatan kuş, yavruları için dua eder. Ama kendi lisanında… Ağaçlar mevsimi geldiğinde meyve vermek için dua ederler.  İnsan olarak hepimiz Allah’ın karşısında aciziz. O kadar yüce ve ulu ki bizim O’nun karşısında en ufak bir gücümüz yok. Aslında bir gücümüz var o da dua… ALLAH bütün kullarının bütün dualarını duymak, bilmekte ve karşılığını vermektedir.

Gideni Getirmek İçin Okunması Gereken Dua

‘Kulillahümme malikelmülk tutilmülke men teaşü ve tenzi’ul mülke mimmen teşau ve tiuzzu men teaşu ve tuzillu men teşau biyedik’el hayr, inneke ala kulli şey’in kadir.’

‘De ki: Ey her şeyin sahibi Allah’ım dilediğine her şeyi  verirsin ve dilediğinden her şeyi çekip alırsın, dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın, hayır senin elindedir. Gerçekten sen, her şeye güç yetirensin.

Bu çok kapsamlı bir duadır. Bu duayı okuduktan sonra arzu edilen her şey için dua edilebilir. Her gün okunması tavsiye edilen dualardandır.

Giden Eşi Getirme Duasıgideni geri getirmek icin dua

Giden eşi getirme duası bir çok insanın ayrılıklar olduğu zaman ettiği dualardan biridir. bu konuyla alakalı sizlere güzel bir yazı hazırladık ve Giden eşi geri getirme duası ile ilgili bilgiler yazdık. Peki giden eşi geri getirme duası faydalı olur mu?

Rabbim sen fazilet sahibisin. İnsanlara sınırsız verensin. Ben hatalarla doluyum. affet beni. Senin hakkında şöyle düşünürüm: Derim ki; Rabbim beni bağışla. Bu duam gerçek olsun. Bağışla beni ne olur. bana azap etme. Ben kabul ediyorum. Evet, nefesime ilan ettim günahlarımı. İnsanlar beni iyi birisi sanıyor. Halbuki sen beni affetmezsen insanların en kötüsüyüm. Ya Rabbi senin isyankar kulun sana geldi işte. Günahlarını kabul ediyor. Bütün günahlarıma rağmen sen beni affedersen senin şanındandır. Bunu beklerim. Beni kovarsan peki kime sığınırım. Bütün günahlarım için dua ediyorum. Eğer ihlasım varsa iyi niyetle yaptığım bütün duaları kabul et.  Kurtar beni Ey yardım isteyenlerin sığınağı, sana sığındım. O zor günde herkesin alnından tutulduğu o günde sende beni bağışla Beni terk etme.

Giden Eşi Geri Getirme Duası

Ve min ayatihi en halekaleküm min enfüsiküm ezvacen liteskünü ileyha ve ceale beyneküm mavedeten ve rahmeten inne fi zalike le ayatin likavmin yetefekkerun.

Gideni geri getirme büyüsü yaptırmak istiyorsanız makalemize göz atabilirsiniz: gidenigerigetirme.com/gideni-geri-getirme-buyusu

Neden Duaya İhtiyaç Duyarız?

Dua; çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek anlamlarına gelir. Kuran‘a göre kulun bütün benliğiyle Allah’a yönelmesidir. Allah’a inancı olan her insanın çeşitli şekillerde dua ettiği bir gerçektir. Ancak insanların çoğu duayı sadece darlık ve sıkıntı anında kullanır. Bu insanlar üzerlerinde ki sıkıntı geçince bir sonraki sıkıntı anına kadar Allah’ı unutur. Ve ondan bir şey talep etmeyi aklının ucundan bile geçirmezler.

İnsanların  başka bir bölümünde de son derece hatalı bir dua anlayışı hüküm sürmektedir. Bu insanlar için dua, küçük yaşlardan itibaren ailenin yaşlı bir ferdi tarafından öğretilen anlaşılmaz bazı sözlerdir. İnsanların bu tür dualarında Allah’ın varlığı, büyüklüğü, kudreti dualara icabet edeceği fazla düşünülmez. Önceden ezberlenmiş  olan dua kalıpları tekrarlanır durur. Oysa kitabımızın da konusu olan Allah’ın Kuran aracılığıyla insanlara duyurduğu dua çok farklıdır.

Kuran’a göre dua etmek Allah’a ulaşabilmenin en kolay yoludur. Şimdi Allah’ın sıfatlarını bir düşünelim. O, insana şah damarından daha yakın olan, her şeyi bilen, işitendir. İnsanın içinden geçirdiği tek bir düşünce bile Allah’tan gizli kalmaz. O halde samimi olarak Allah’tan İstekte bulunmak için insanın sadece düşünmesi bile yeterlidir. İşte Allah’a ulaşmak bu denli kolaydır. İnsan kulluk bilincinde olduğu sürece Allah katında bir değer kazanabilir.

Giden Eşi Getirme Duası Ne Zaman Edilmelidir?

Giden eşi getirme duası bir çok insanın eşlerinden ayrıldıklarında başvurduğu bir yöntemdir. İnsanlar dua ile istediklerini kimi zaman elde eder kimi zaman ise elde edemezler. Peki giden eşi getirme duası ne zaman edilmeli?  Öyle ki Cenab’ı hak da kendisine sığınan insanlara ‘İsteyin, Vereyim’ şeklinde buyurmaktadır.

Öte yandan tam tekmil ile yapılan dualarından geri çevrilmeyerek kabul olacağı vakitler mevcuttur. Peki bu vakitler hangi zamanlar? Özellikle giden eşi geri getirme duası için şu vakitler daha anlamlı ve uygun görülmektedir.    Seher vakti edilen giden eşi geri getirme duası geri çevrilmez buyrulmaktadır. ‘Gece akşam ile imsak vaktinin arasıdır.’ Ezan okunurken ve ezan ile kamet arasında edilen dualar kabul edilir buyurulur. Yağmur yağdığı zaman edilen dua geri çevrilmez ve kabul edilir buyurulur.  Ayrıca namaz kılarken edilen dualar da kabul edilir buyurulur.

Nazar Duası

Nerede ne şekilde kişilere nazar değeceğini kimse bilemez. Girdiğimiz herhangi bir ortamda bile kimden geldiğini bilmeden bizlere kötü göz, kötü nefes değebilir. Göz değmelerine, kötü nefese ve kötülüklerden korunmak için nazar duası okunur. Özellikle yeni doğmuş bebekler için nazar duası okunmalıdır. Peygamber efendimiz dahi çocuklarına ve torunlarına bol bol nazar duası okumuştur. Bizde sizlere sitemizden yararlanıp  nazar duası okumanız için yardımcı olmak adına bu yazıyı hazırladık.

“Vein yekadülleziyne keferu le’yüzlikuneke bi’ebsa-rihim lemma semi’uzzikra ve’yekuluneinnehu le’-mecnun. Ve ma hüve illa zikrul’lil’alemiyn.”

“Ey Resulum! Doğrusu inkar eden o kafirler, Kur’an’ı işittikleri zaman (sana olan düşmanlıklarından dolayı az kaldı ki çıkası gözleriyle seni devireceklerdi. Hala da senin için, o bir mecnundur diyorlar. Oysa Kur’an, bütün alemler (evren) için ancak bir öğüttür.”

NAZAR ETMEMEK İÇİN DUA

Nazara karşı en iyi tedbir, güzel şeyleri görünce maşallah demektir. Daha geniş olarak şöyle de denebilir:

“Maşa´Allah Barekallah, La havle ve la kuvvete illa billah”

“Allah-u Teala mübarek etsin. Allah-u Teala diledi de böyle iyi ve güzel oldu. Güç ve kuvvet yalnız ve yalnız Allah’ındır. Allah-u Teala’dandır.”

Bunun yanında bizim ve başkalarının nazarı değmesin diye şöyle dua edilebilir:

“Allahümme barik fihi ve la tedurruhu.”

“Allahım, bunu mübarek eyle.Ona zarar dokunmasına izin verme.”

FERAHLAMAK İÇİN DUA

Üzerinde nazar,kem göz,kötü nefes vs gibi olumsuz şeyler varsa nazar duası ile birlikte şu duayı okuyabilir:

“La ilahe ilallahül-Aziymül-Haliym. La ilahe illal-lahü Rabbül-Arşil-Aziym. La ilahe ilallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül´ardi ve Rabbül-Arşil-Keriym.”

“Halm ve Azim olan Allah’tan başka ilah (ibadet edilecek) yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah’tan başka ilah yoktur. O, arş-ı kerimin Rabbi (sahibi)dir.”

ŞİFA DUASI

Günümüzde bir çok insan hastalıklar için hekimlere başvurmadan önce dualara sığınıp Rab’bimizden  yardım ister. Kimileri de hekimlere başvurup sonuç alamadıktan sonra dualara sığınmak ister. Kaldı ki Allah C.c her zaman buyurmuştur ki, “Bana her elinizi açtığınızda ben size benden istediğinizi vereceğim”. Ebu´d-Derda´nın anlattığına göre, kendisine bir adam gelerek hastalığını söyledi. O da adama; ben Resulullah´tan sizden kim hastalanırsa şu duayı okusun diye işittim” dedi. Ve adama aşağıdaki duayı okumasını tavsiye etti ve o da okuyup iyileşti.

´´Rabbuna´llahu´llezi fi´s-semai tekaddese ismüke, em-rüke fi’s-semai ve’l-ardı kema rahmetike fi’s-semai fec’al rahmeteke fi’l-ardı. Vegfir lena hubena ve hatayana. Ente Rabbu’t-tayyıbin. Enzil rahmeten min rahmetike ve şifaen min şifaike ala haza’l vec’i fe yebreu.”

“Ey huzuru semavatı dolduran Rabbim! Senin ismin mukaddestir. Senin emrin arz ve semadadır, tıpkı Rahmetin semada olduğu gibi. Arza da rahmetinden gönder ve bizim günahlarımızı ve hatalarımızı affet. Sen ( kötü söz ve fiillerden kaçınan) bütün iyi kimselerin Rabbisin. Bu ağrıya, rahmetinden bir rahmet, şifandan bir şifa indir, iyileşsin.”

BÜTÜN HASTALIKLAR İÇİN OKUNABİLECEK KISA DUA

´´Bismillahhirrahmanirrahim Ve la-havle ve la-kuvvete illa billahil´aliyyil´azim.

Bu dua dertlerden kurtulmak ve murada kavuşmak için beş yüz kere okunur. Öncesinde ve sonrasında yüzer defa selavat-ı şerife okuyup dua edilmelidir.

“Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla. Yüce ve azametli olan Allah’ın izniyle olandan başka ne bir kıpırtı vardır ne de kuvvet.”

HASTAYA OKUNABİLECEK DUA

Bir hastaya 19 defa bu dua okunursa şifa bulur.

“Bismillahirrahmanirrahim Ferdun hayyun kayyum. Hakemün adlün kuddus. Lilleziyne amenu huden ve şifaun.”

Allah’ın bu mübarek isimleriyle dua etmek şifaya vesiledir.

HAYIRLISINI İSTEMEK İÇİN DUA

Her türlü seçimde hayırlı olanın  rast gelmesi için dua:

“Allahümme hirli vahterli.”

“Allahım! (bu yapacağım işte) bana hayırlısını ver. Benim için hayırlı olanını seç, en hayırlısını nasip eyle.”

SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA

“Ya Hayyü, ya kayyüm! Birahmetike esteğiysü.”

“Ey devamlı var olan, ebedi ve ezeli hayat ile hayy (diri) olan ve bütün mahlukatını (yarattıklarını) varlıkta, hayatta tutan. Ey Hayy ve Kayyüm olan Allah’ım! Rahmetinle yardımını istiyorum.”

gideni geri getirmek için dua

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu