Genel Bilgiler

Din Ve Günümüz Yüzyılının Etkileri

Din ve günümüz yüzyılının etkileri ile alakalı bilgileri yazımızdan okuyabilirsiniz...

Din yüzyıllar boyunca toplumları bir arada tutan değerler ve kuralların bütünüdür. Tarihte herhangi bir dine mensup olmadan hayatlarını sürdürebilen hiç bir toplum görülmemiştir. İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren her toplum, kendine özgü değerleriyle birçok din meydana getirmiş ve bu dine inanmışlardır.

İnsanların vicdanı duyguları ön plana çıkaran ve nefislerine hoş gelen kötü arzularına gem çeken din olgusu, insanların bir arada yaşayabilmeleri sağlamış ve onlara toplum olabilme imkanı vermiştir. Toplumsal hayatı düzenleyen ve şekillendiren kuralları din ile birlikte savunarak yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışmışlardır.

Dinin İnsanlar Üzerindeki Etkisi

Din, insanların hayatına oldukça büyük ölçüde etki etmektedir. Çünkü genellikle her dinin temelinde bir Allah inancı bulunmaktadır. Kafalarında oluşan ve cevap bulamadıkları bir takım soruların, meydana gelen olayların ve doğa hareketlerinin sebebini bu Allah inanç ile gidermektedirler. Dolayısıyla yaşamlarını da bu inanç üzerine kurmakta ve inandıkları dinin gereklerine göre yaşamaya çalışmaktadırlar.

Din, insanların vicdanı duygularını harekete geçirir. Yaptıkları her hareketin iyi veya kötü bir karşılığı olacağını düşünerek, çirkin bir söz söylemekten, kötü bir eylem işlemekten veya başkalarına zarar vermekten kaçınırlar. Toplumların ahlaki ve kültürel değerlerinin oluşmasında da din önemli rol oynamaktadır. Toplumlar dini inançları çerçevesinde toplum hayatlarını düzenler ve kurallarını, etkinliklerini, yaşayışlarını bu dini inançları ile şekillendirirler.

Esmaül hüsnayla büyü bozma ile ilgili yazdığımız makaleyi okumak için hemen bağlantıya tıkla: gidenigerigetirme.com/esmaul-husnayla-buyu-bozma

Günümüz Yüzyılının Din Olgusuna Etkileri

Her geçen gün, insan ilişkilerinin sürekli olarak geliştiği, sosyal hakların iyileştiği ve arttığı, insan anlayışlarının ve düşünce yapısının değiştiği günümüz dünyasındaki farklılıklar, din üzerinde de önemli etkiler yapmıştır. İçerisinde bulunduğumuz yüzyıl ahlaki değerlerin geçen yüzyıllara nazaran zayıfladığı bir dönem haline gelmiştir. Bu ahlaki çöküş, toplumların birbirleri içerisindeki düzenlerini bozarak, insanları toplumsal hayattan bireysel hayata yönlendirmeye başlamıştır.

Böylece yeni insanlık, çevresinde olup bitenler karşısında umursamaz bir varlık haline dönüşmeye başlamıştır. Ayrıca toplum düzenin bozulması, insan ilişkilerinin de bozulmasına yol açmış, toplumların birbirleri ile mücadele etmelerine neden olmuştur. İnsanların elde ettikleri güç ve ekonomik özgürlük, Allah’a olan inançlarını da değiştirmiş ve sahip oldukları güç sayesinde kimseye muhtaç olmadıkları düşüncesini meydana getirmiştir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu